Khai báo hải quan

  • Dịch vụ khai báo hải quan: tờ khai xuất/ nhập khẩu cho các loại hình
  • Đăng ký chứng nhận xuất xứ (CO), thủ tục hun trùng, kiểm dịch….
  • Dịch vụ làm hàng và thông quan tại các cảng quốc tế trong nước
  • Tư vấn thương mại, áp mã HS code, thuế suất nhập khẩu, các thủ tục hoàn thuế, không thu thuế miễn phí….

Liên hệ:

Ms  Khánh Ly  (Chuyên viên P. Logistics)

  • Tel: 02373 723 889  –  DD: 0914 939 825
  • Email: Khanhly.bt@nscontrol.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *