Dịch vụ giám định

  1. Giám định xăng dầu: Giám định thể tích, khối lượng, các sản phẩm tinh chế của dầu mỏ: Xăng, diezen, FO… vv; Chỉ số octan, chỉ số xetan, áp suất hơi bão hòa, hàm lượng Parafin, olefin, ăn mòn lá đồng, hàm lượng ôxy … theo QCVN 1:2015/BKHCN.
  2. Giám định than: Giám định khối lượng than, chất lượng than theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN8910:2015)
  3. Giám định gỗ dăm: Giám định khối lượng gỗ dăm tươi, gỗ dăm khô (độ ẩm 0%), xác định tỉ lệ (%) khối lượng của từng loại kích cỡ dăm và tạp chất, so sánh với hợp đồng mua bán đã ký.
  4. Giám định hàng hóa sản xuất:
  • Giám định nguyên liệu đầu vào trước khi sản xuất: Khối lượng, thể tích, chất lượng…. so với yêu cầu đặt hàng.
  • Giám định sản phẩm hoàn thiện: Xác định sự phù hợp giữa sản phẩm đã hoàn thiện với sản phẩm thỏa thuận trong hợp đồng mua bán (tình trạng, số lượng, chất lượng, chủng loại, quy cách, bao bì …vv), trước khi lưu thông ra thị trường.
  1. Giám định thương mại, hàng hải: Giám định mớn nước; Giám sát xếp, dỡ và vận chuyển hàng hóa; Giám định số lượng, chất lượng, quy cách, tình trạng hàng hoá, bao bì….;Giám sát chằng buộc, chèn lót trong container tại cảng xếp, dỡ…
  2. Giám định chất lượng nước: Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5002: 2003, TCVN 5945: 2010, TCVN 7382: 2004 và giám định “Bùn thải từ quá trình xử lý nước”.
  3. Giám định tổn thất: Xem xét, kết luận về nguyên nhân và mức độ tổn thất của đối tượng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm để bên bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm.
  4. Các loại hình giám định, dịch vụ khác tùy biến theo đặc thù hàng hóa.

Liên hệ:

Mr  Đỗ Ngọc Quế  (Chuyên viên P. Giám định)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *